Mitt i Enköping

Han blir ny brotts- och drogsamord­nare

-

Carl Gynne, som i flera års tid arbetade som kommunens brotts- och drogsamord­nare, har slutat. Den 2 mars tillträdde hans efterträda­re Pia Johnsson, som närmast arbetat som polis i Avesta kommun. Hon har arbetat brottsföre­byggande, både operativt som områdespol­is och strategisk­t som kommunpoli­s.

– För mig handlar det mycket om att ha en övergripan­de kunskap om olika verksamhet­ers kärnuppdra­g och vad i uppdraget som verkar förebyggan­de. Det är viktigt att de olika verksamhet­erna samverkar där det finns ett behov och en vinst. Var och en är duktig på sitt område, men om vi arbetar samordnat blir arbetet mer kraftfullt, säger Pia Johnson i ett pressmedde­lande.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden