Mitt i Enköping

En­kö­pings­krö­ga­re kan få Guld­ka­jan

- Restaurants · Dining Out · Recreation

I hös­tas slog krö­ga­ren Sa­na Ula upp por­tar­na till sin and­ra re­stau­rang Tas­te of Bang­la, som drivs i den gam­la Fanna­ki­os­ken. Nu har krö­ga­ren förs­ta re­stau­rang med sam­ma namn, som lig­ger i Uppsa­la, no­mi­ne­rats som Årets ny­kom­ling i UNT:s krog­pris Guld­ka­jan med mo­ti­ve­ring­en:

”Den lil­la kvar­terskro­gen som char­mar smak­fan­tas­ter från he­la sta­den med sin färg­star­ka pa­lett av ben­ga­lisk-in­disk mat.”

 ?? FOTO: FRED­RIK GUSTAFS­SON ?? BANG­LA. Sa­na Ula dri­ver ”Tas­te of Bang­la” i Fanna­ki­os­ken.
FOTO: FRED­RIK GUSTAFS­SON BANG­LA. Sa­na Ula dri­ver ”Tas­te of Bang­la” i Fanna­ki­os­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden