Mitt i Enköping

We­ber­kvar­tet­ten

- Bengt Jo­hans­son

 ?? FOTO: HÅKAN KVAM ?? Ron­nie We­ber, vi­o­lin I El­li­nor We­ber, vi­o­lin II Pa­trik Eriks­son, vi­o­la Bek­hbat Tsa­gaan­chu­lu­un, cel­lo.
KON­SERT. We­ber­kvar­tet­ten med, från väns­ter, Ron­nie We­ber, El­li­nor We­ber, Pa­trik Eriks­son och Bek­hbat Tsa­gaan­chu­lu­un spe­lar i Tings­hu­set på mån­da­gen.
FOTO: HÅKAN KVAM Ron­nie We­ber, vi­o­lin I El­li­nor We­ber, vi­o­lin II Pa­trik Eriks­son, vi­o­la Bek­hbat Tsa­gaan­chu­lu­un, cel­lo. KON­SERT. We­ber­kvar­tet­ten med, från väns­ter, Ron­nie We­ber, El­li­nor We­ber, Pa­trik Eriks­son och Bek­hbat Tsa­gaan­chu­lu­un spe­lar i Tings­hu­set på mån­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden