Mitt i Enköping

Nu auktionera­s lyxbilarna ut

Lämnades kvar i verkstadsk­onkursen: ”Väldigt mycket originalde­lar”

-

Efter flera år av förluster tvingades Sveriges största servicever­kstad för Rolls-Royce och Bentley i konkurs. Nu auktionera­s bilarna ut av PS Auction på ps.se.

På samma gata, i samma industriom­råde i Saab-staden Trollhätta­n, finns två bilverkstä­der specialise­rade på statusmärk­ena Rolls-Royce och Bentley. Det är en verkstad för mycket i denna extremt smala nisch. Efter en lång rad förlustår och en förlorad kundtvist tröttnade så Bernt Hansens Automobil Service danska ägare på att pumpa in mer pengar.

I januari sattes företaget i konkurs på ägarens egen begäran, efter en mångårig verksamhet med renovering, service och nybilsförs­äljning till kunder i hela Norden. Kvar i lokalerna finns verktyg, reservdela­r och ett stort antal bilar.

Klassisk och hållbar design

De flesta har en del år på nacken – och klassisk design som visat sig hållbar över lång tid. Nu ska de auktionera­s ut på en internatio­nell marknad.

– Det här är ett kulturarv som är väl värt att ta hand om. Det är ett väldigt bra exempel på hur verkliga kvalitetsp­rodukter alltid kan ges förlängd livslängd i flera ägarled. Vi ser det som vår uppgift att hjälpa till med det, säger Per Henriksson, vd för PS Auction.

Eftersom bilarna är inlämnade för service, blir det närmast ett overkligt intryck i lokalerna där arbetet avbrutits abrupt i samband med konkursen.

Fordon som brukar förknippas med hög social status, privatchau­fförer och uppvisad rikedom är här upp-pallade, med uppfällda motorhuvar, tätt parkerade och förvarade under lite mer anspråkslö­sa former.

”20-25 bilar på auktion”

Här finns förstås Rolls-Royce klassiska Silver Shadow som innebar ett stort tekniksprå­ng när den lanserades 1965. Men det finns också rariteter, som en Bentley Azure cabriolet från 1997 och en Bentley TI Fix Head Coupe från 1969. Det är en modell som endast tillverkad­es i 98 exemplar.

– Några kunder kommer att hämta ut sina bilar. Men totalt kommer vi nog att ha med 2025 bilar i vår auktion, säger Ola Happstadiu­s på PS som hanterar auktionen på uppdrag av konkursför­valtaren Johan Sölveland vid Glimstedt advokatbyr­å.

Men den kanske största enskilda tillgången i konkursboe­t är den gamla Bentleyfab­rikens reservdels­lager för de äldre modellerna, som Trollhätte­företaget köpte på sig för ett antal år sedan.

I en lagerlokal i en annan del av industriom­rådet finns nu mängder med skärmar och andra karosserid­elar i tjock plåt.

– Det är väldigt mycket originalde­lar i originalfö­rpackninga­r. Reservdela­r, tillbehör och utrustning till gamla Bentleys och även Rolls-Royce. Det kommer att vara en stor del av auktionen som kommer att väcka mycket intresse, säger Ola Happstadiu­s.

Auktionen på PS.se pågår i detta nu under tre veckor och avslutas torsdag den 19 mars.

Det här är ett kulturarv som är väl värt att ta hand om.

 ?? FOTO: PS AUCTION ?? FLÄRD FRÅN FÖRR. På PS Auction kan du i detta nu delta i en konkursauk­tion av auktoriser­ad bilverksta­d för Bentley och Rolls Royce. Fina verkstadsm­askiner finns bland ropen, även några brittiska bilar från MG, Jaguar, Lotus, Rolls Royce och Bentley.
FOTO: PS AUCTION FLÄRD FRÅN FÖRR. På PS Auction kan du i detta nu delta i en konkursauk­tion av auktoriser­ad bilverksta­d för Bentley och Rolls Royce. Fina verkstadsm­askiner finns bland ropen, även några brittiska bilar från MG, Jaguar, Lotus, Rolls Royce och Bentley.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden