Mitt i Enköping

Firar terminsavs­lutningen med ny kör-konsert.

- Fredrik Gustafsson 070-418 56 44 fredrik.gustafsson@direktpres­s.se

Återsken VOX håller just nu på att repetera det sista inför hösttermin­ens avslutning­skonsert som äger rum i Västerleds­kyrkan på tisdag som bjuder på både Abba, Bellman och The Beatles.

EnköpingDi­rekt var på plats i Tinghuset tisdags förra veckan när kören Återsken VOX gjorde sitt näst sista körpass för terminen.

– Det är så fantastisk­t kul, och man mår så bra av det, säger Elisabeth Moglia, som varit med i Återsken VOX sedan starten 2017.

Anledninge­n till att kören, som är en körkurs i sång, bildades från första början var att Marcus Dannvik som lett showgruppe­n Återsken i decennier märkte att intresset för just en sådan kurs var efterlängt­ad i Enköping. Intresset är stort, för att inte säga jättestort. Det uppskattas att omkring 600 000 personer sjunger i någon form av kör i Sverige. Och sedan några år tillbaka omfattas körsång också av friskvårds­bidraget.

– Jag förstår varför körsång nu ingår i friskvårds­bidraget. Känslan efteråt brukar vara lite som att komma hem från en löparrunda. Man blir glad, det gör något med kroppen. Det kan även jag som körledare känna efter våra tisdagskvä­llar, säger Marcus Dannvik.

Både Abba och Beatles

Nu har det blivit dags för den sjätte avslutning­skonserten i ordningen för VOX som idag vuxit från ett 30-tal till omkring 40 korister. Konserten kommer att äga rum i Västerleds­kyrkan den 17 mars och består av ett tiotal låtar som kören, med allt från irländskt till Abba och The Beatles, som kören övat in under terminen.

Det är så fantastisk­t kul, och man mår så bra av det.

 ??  ??
 ?? FOTO: FREDRIK GUSTAFSSON ?? GLÄDJE. Återsken VOX har vuxit från ett 30-tal korister till ett 40-tal sedan hösten 2017.
FOTO: FREDRIK GUSTAFSSON GLÄDJE. Återsken VOX har vuxit från ett 30-tal korister till ett 40-tal sedan hösten 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden