Mitt i Enköping

Dessa brister upptäcktes:

-

● Vid ett antal restaurang­er saknades serverings­ansvarig personal.

● Vid flera tillsyner upptäcktes det att utrymnings­vägar var blockadera­de. ● Arisoft-pistol hittades bakom kassadisk. ● Privat alkohol förvarades i källarförr­åd.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden