Mitt i Enköping

VISSTE DU ATT…

-

När Pepparrots­badet byggs går en procent av byggkostna­den till konst? Det innebär den största konstsatsn­ingen någonsin för Enköpings kommun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden