Mitt i Enköping

Kom­men­tar på FB till ar­ti­keln om att Kun­skaps­sko­lan ut­rym­des un­der tis­da­gen.

- Game Streaming · Video Games · Facebook · Gaming

Tur att man har be­red­skap för oför­ut­sed­da si­tu­a­tio­ner. Så man kan ryc­ka ut och häm­ta dot­tern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden