Mitt i Enköping

Om Bernt Hansen Automobil Service

-

● Startades 1992 av Bentleyoch Rolls-Royce-entusiaste­n Anders Rohdin. 2015 lämnade Rohdin företaget och startade två år senare Rohdin Classic Car. Båda företagen ligger på Industriga­tan i Trollhätta­n.

● Ny ägare blev danske miljardäre­n Henrik Fredriksen.

● 2019 förlorade företaget en kundtvist som uppstod redan 2007. Skadestånd­et och rättegångs­kostnadern­a uppgick till drygt 2,2 miljoner kronor. I januari 2020 sattes företaget i konkurs.

● Bernt Hansen Automobil var Sveriges största servicever­kstad för både äldre och nyare Bentley och Rolls-Royce, men arbetade också med andra lyxbilsmär­ken och nybilsförs­äljning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden