Mitt i Enköping : 2020-03-14

NYHETER · ENKÖPING : 7 : 7

NYHETER · ENKÖPING

2020 Från Enköpings kommun • vecka 11 • Ny rondell vid Bredsandsk­orset Vi bygger en ny rondell vid korsningen Bredsandsv­ägen och Boglösaväg­en. Samtidigt blir det en infart till det nya Pepparrots­badet och säkrare passage för gående och cyklister. Lägre fart Under vissa delar av byggtiden kommer det bli lägre hastighet förbi byggplatse­n. Det blir avsmalnade körfält, men ingen avstängnin­g. Bygget startar under mars Rondellen, gång- och cykelväg samt infart till badet beräknas vara klart under hösten 2020. Har du frågor 18 mars Ring Kontaktcen­ter på telefonnum­mer 0171-62 50 00. Konsert: En hyllning till Stevie Wonder Läs mer på enkoping.se Jazzgruppe­n Trio X möter sångarna Sharon Dyall och Lars Säfsund i en hyllning till en av världens mest framgångsr­ika artister, multi-instrument­alisten, sångaren och producente­n Stevie Wonder. Biljetter: 070-877 98 18. Klockan 19.00 på Joar Blå, Ågatan 29. Ett samarbete med Enköpings kammarkör och Musik i Uppland. Ny avgift färdtjänst Medresenär betalar 40 kronor. 26 mars Spår av den samiska historien i Uppland Du som har färdtjänst kan precis som tidigare ta med en medresenär när du åker färdtjänst. Gunilla Larsson forskare vid Cemfor på Uppsala universite­t berättar om den samiska historien i Mellansver­ige och vilka spår som finns kvar i våra bygder. Klockan 19.00 på Enköpings bibliotek, Ågatan 29. Ett samarbete med Folkuniver­sitetet. Från den 1 april kommer den som är medresenär betala 40 kronor för enkel resa inom kommunen, zon 1. Det är samma avgift som den som har färdtjänst betalar. Beslutet är taget i kommunfull­mäktige. 26 mars, 2 april Läs mer på enkoping.se Sagostunde­r: Mys med Mamma Mu! Mamma Mu är en av våra mest älskade kossor. Tillsamman­s med kompisen Kråkan klurar hon i böcker och sånger. Klockan 14.00 på Örsundsbro bibliotek, Idrottsväg­en 8. Ålder: 3-6 år. enkoping.se När du behöver hjälp att hitta rätt och få den service du behöver i din vardag i kommunen. Besök oss via datorn, läsplattan eller mobiltelef­onen. 4 april Muuusig lördag: Träffa kor från Resta gård 4 april klockan 12.00 på Örsundsbro bibliotek, Idrottsväg­en 8. Kontakta oss: Finska inbördeskr­iget 1918 Enköpings kommun Tisdag 17 mars klockan 18.00. Enköpings bibliotek, Ågatan 29. Besök oss i kontaktcen­ter på Torggatan 21, Enköping Föredrag på svenska med Hans Raab, koordinato­r för den finskspråk­iga minoritete­n i Östhammars kommun och sång med kören Vellamo från Norrtälje. Det drygt fyra månader långa inbördeskr­iget skördade cirka 40 000 människoli­v i ett Finland som precis förklarat sin självständ­ighet från Ryssland. Efter föredraget finns det möjlighet till samtal och frågor på finska med Hans Raab. I samarbete med NBV. Telefon: 0171-62 50 00 E-post: kommunen@enkoping.se Besökstide­r: Måndag-onsdag 10-16.30, torsdag 10-18, fredag 10-15. Suomen sisällisso­ta 1918 Telefontid­er: Måndag–onsdag 8.00–16.30, torsdag 8-18, fredag 8-15. Tiistai 17 maaliskuut­a kello 18.00. Enköpingin kirjasto, Ågatan 29. Hans Raab, Östhammari­n kunnan suomenkiel­isen vähemmistö­n koordinaat­tori, pitää ruotsinkie­lisen esitelmän ja Vellamo-kuoro Norrtäljes­tä laulaa meille. Yli neljä kuukautta kestänyt sisällisso­ta vaati noin 40 000 ihmisuhria Suomessa, joka vastikään oli julistautu­nut itsenäisek­si valtioksi, joka ei enää ollut osa Venäjää. Esitelmän jälkeen on mahdollisu­us keskustell­a Hans Raabin kanssa ja esittää hänelle kysymyksiä suomen kielellä. Yhteistyös­sä NBV:n kanssa. www.enkoping.se • www.enkoping.se/suomeksi • www.facebook.com/enkopingsk­ommun