Mitt i Enköping

Ter­räng­bil 16

- KÄL­LA: För­svars­mak­ten

● Kal­las: Gal­ten

● Längd: 5,32 m

● Höjd: 2,80 m

● Bredd: 2,21 m

● Fri­gångs­höjd: 41 cm

● Tjäns­te­vikt: 6 920 kg

● Mo­tor: 6 cyl 3,2 li­ters tur­bo­die­sel med in­ter­coo­ler

 ??  ?? KLA­RAR ÖK­NEN. Bi­lar av den typ som stals har an­vänts vid in­sat­ser i Afri­ka.
KLA­RAR ÖK­NEN. Bi­lar av den typ som stals har an­vänts vid in­sat­ser i Afri­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden