Mitt i Enköping

Ru­tin. Spe­lat i tjugo år.

- Sports

VAR­JE ONS­DAG SAM­LAS med­lem­mar­na i BK Sty­le i bow­ling­hal­len. En av klub­bens mest ru­ti­ne­ra­de spe­la­re är An­ni­ka Häll­man, som spe­lat se­dan klub­ben bil­da­des för 20 år se­dan.

– Jag tyc­ker att bow­ling­en är kul, och det är här man träf­far si­na vän­ner ock­så. Jag har ti­di­ga­re va­rit med på en hel del täv­ling­ar ock­så, sä­ger An­ni­ka som ut­ö­ver trä­ning­ar­na med BK Sty­le även spe­lar Kor­pen-bow­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden