Mitt i Enköping

Jen­ny Säfström

-

 ?? FO­TO: DA­NI­EL SJÖ­BERG ?? Ål­der: 33 år.
Yr­ke: VD, äga­re, PT, kostråd­gi­va­re, Coach, grupp­trä­nings­in­struk­tör m.m för bå­de Le­va Häl­sostu­dio AB och Ma­ga­si­net Trä­ning & Häl­sa AB samt ut­bil­da­re/bu­si­nes­scoach ge­nom Bench­mark­group i Väs­terås.
Ak­tu­ell: Har pre­cis öpp­nat upp en ny trä­nings­lo­kal i Båls­ta samt flyt­tat si­na gym i En­kö­ping till ny lo­kal.
Fa­milj: Ma­ken Jo­han Säfström och bar­nen Sa­ga 4 år och Rasmus 3 samt bonus­dot­tern Emi­lia, 11 år.
Bor: En­kö­ping. Ur­sprung­li­gen från Kungsängen.
GLÄD­JE. Jen­ny kom­mer of­ta nä­ra si­na kun­der och be­rät­tar bland an­nat hur hon fång­at upp två kvin­nor som drab­bats av ät­stör­ning­ar. Hon såg teck­nen. ”Att få mej­len där de tac­kar för att jag vå­ga­de stäl­la frå­gan och att jag tror på dem, det är det som be­ty­der mest”, sä­ger hon.
FO­TO: DA­NI­EL SJÖ­BERG Ål­der: 33 år. Yr­ke: VD, äga­re, PT, kostråd­gi­va­re, Coach, grupp­trä­nings­in­struk­tör m.m för bå­de Le­va Häl­sostu­dio AB och Ma­ga­si­net Trä­ning & Häl­sa AB samt ut­bil­da­re/bu­si­nes­scoach ge­nom Bench­mark­group i Väs­terås. Ak­tu­ell: Har pre­cis öpp­nat upp en ny trä­nings­lo­kal i Båls­ta samt flyt­tat si­na gym i En­kö­ping till ny lo­kal. Fa­milj: Ma­ken Jo­han Säfström och bar­nen Sa­ga 4 år och Rasmus 3 samt bonus­dot­tern Emi­lia, 11 år. Bor: En­kö­ping. Ur­sprung­li­gen från Kungsängen. GLÄD­JE. Jen­ny kom­mer of­ta nä­ra si­na kun­der och be­rät­tar bland an­nat hur hon fång­at upp två kvin­nor som drab­bats av ät­stör­ning­ar. Hon såg teck­nen. ”Att få mej­len där de tac­kar för att jag vå­ga­de stäl­la frå­gan och att jag tror på dem, det är det som be­ty­der mest”, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden