Mitt i Enköping

BK Sty­le är en gläd­je­spri­da­re i klubb­form

BK Sty­le är mer än ba­ra bow­ling. Nu har klub­ben pri­sats för si­na in­sat­ser.

- Text & fo­to: Fred­rik Gustafs­son

Bow­ling för al­la har va­rit BK Sty­les de­vis se­dan star­ten för 20 år se­dan. Idag har klub­ben ett 60-tal med­lem­mar, med funk­tions­va­ri­a­tion, som var­je ons­dag sam­las i bow­ling­hal­len för att ha kul – och spe­la bow­ling så klart.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden