Mitt i Enköping

VÅRT EN­KÖ­PING: Lyx­i­ga epor

-
 ?? FO­TO: FRED­RIK GUSTAFS­SON ?? LYX­IGT. När jag var 16 be­stod En­kö­pings epatrak­tor-park av om­bygg­da Vol­vo 240. I dag är det Porsche och BMW som gäl­ler?
FO­TO: FRED­RIK GUSTAFS­SON LYX­IGT. När jag var 16 be­stod En­kö­pings epatrak­tor-park av om­bygg­da Vol­vo 240. I dag är det Porsche och BMW som gäl­ler?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden