Mitt i Enköping

Nu kom er­kän­nan­det

-

VID EN­KÖ­PINGS IDROTTSGAL­A som ar­ran­ge­ra­des i feb­ru­a­ri ut­sågs klub­ben till årets CSR-pro­jekt, i mo­ti­ve­ring­en stod det bland an­nat att BK Sty­le är ”Gläd­je­spri­da­re i klubb­form”.

– Änt­li­gen! Vi har käm­pat i fle­ra år för att nå ut, änt­li­gen har vi gjort det, sä­ger An­ki Eriksson, som va­rit ak­tiv som le­da­re i klub­ben i minst 15 år. Hon har även va­rit ak­tiv som spe­la­re i Ba­h­co bow­lings dam­lag.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden