Mitt i Enköping

Open Air Gal­le­ry

- Arts

Ut­ställ­ning­en hålls På­skaf­ton. 12 konst­nä­rer del­tar. tav­lor­na står i skylt­föns­ter, be­sö­ka­re går in­te in för att tit­ta. Ar­ran­gö­rer­na upp­ma­nar be­sö­ka­re att tän­ka på ris­ken för smitt­sprid­ning­en och att de re­spek­te­rar vik­ten av att hål­la av­stånd till and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden