Mitt i Enköping

Ar­ran­gö­rer­na

-

Mag­gan Widh har egen atel­jé på Sa­la­ga­tan, har kons­ten som ”li­te mer än hob­by” vid si­dan om job­bet.

Til­de Lind­man plug­gar il­lust­ra­tion på gym­na­si­et i Uppsa­la. Ställ­de ut i tings­hu­set i som­ras och vill bli sa­go­bok­s­il­lust­ra­tör.

Ma­ria Lind­man har ny­li­gen ställt ut i Uppsa­la, dri­ver eget som kon­sult. Må­lar se­mi­ab­strakt, har även ställt ut på Café Samt och hos Mag­gan Widh.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden