Mitt i Enköping

Le­on elekt­ri­fie­ras

- Cars · Volkswagen Caribe

SEAT. Spans­ka ver­sio­nen av Volks­wa­gen Golf kom­mer i nya ge­ne­ra­tio­nen bå­de som mild­hy­brid och ladd­hy­brid. Den se­na­re kan stolt­se­ra med sex mils räck­vidd på el. Le­on er­bjuds med så­väl kom­bi- som halv­kom­bi­ka­ross. Gas, die­sel och ben­sin­dri­vet finns ock­så bland mo­to­ral­ter­na­ti­ven. Le­ve­ran­ser­na körs igång un­der and­ra kvar­ta­let 2020.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden