Mitt i Enköping

Skic­ka en in­sän­da­re! · Så gör du

- Tänk på!

Mejl: en­ko­ping­di­rekt@di­rekt­press.se · Brev: Ena­byg­dens Tid­nings­för­lag, Box 58, 745 21 Enköping · Webb: En­kö­ping­Di­rekt.se

● Ju kor­ta­re du skri­ver desto stör­re chans att kom­ma med i tid­ning­en. Re­dak­tio­nen re­ser­ve­rar sig rät­ten att kor­ta och gö­ra lät­ta­re änd­ring­ar i in­skic­ka­de tex­ter. Du får va­ra ano­nym om du vill. In­skic­ka­de in­sän­da­re kan kom­ma att pub­li­ce­ras på StockholmD­irekt.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden