Mitt i Enköping

Så bo­kar man PCR el­ler an­ti­kropp­test

- Om man vill

● ta ett PCRel­ler an­ti­kropp­test kan man gå in på 1177.se/uppsa­la-lan och log­ga in med e-le­gi­ti­ma­tion. Där kan man bo­ka tid på sin vård­cen­tral, el­ler på nå­gon av de fy­ra prov­tag­nings­stäl­le­na i Uppsa­la län som er­bju­der PCR-test.

 ?? FO­TO: RE­GI­ON UPPSA­LA ?? CHEFSLÄKAR­E. Inge Bru­ce på Re­gi­on Uppsa­la upp­ma­nar in­vå­nar­na att tes­ta sig.
FO­TO: RE­GI­ON UPPSA­LA CHEFSLÄKAR­E. Inge Bru­ce på Re­gi­on Uppsa­la upp­ma­nar in­vå­nar­na att tes­ta sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden