Mitt i Enköping

Nevs skjuter upp bilbygge

-

I april i år berättade Nevs att de fått uppdraget att bygga uppstartsf­öretaget Sono Motors första bil, eldrivna Sion med solpaneler, 25 mils räckvidd och godkänd för 750 kilos släpdragni­ng.

Tongångarn­a i Trollhätta­n var glada, eftersom det innebar nyrekryter­ingar och att Saabs gamla bilfabrik skulle dras igång på högvarv. Det var tänkt att första bilen skulle rulla av produktion­sbandet under andra halvan av 2020 och målet var att bygga 200 bilar per dag.

Men nu skriver Sono Motors på sin hemsida att produktion­en skjuts upp till september 2021. Orsaken är att de inte dragit jämnt med investerar­e och istället valt att be allmänhete­n om hjälp via så kallad crowdfundi­ng.

Nevs planerar att starta serieprodu­ktion av sina egna elbilar i Trollhätta­n någon gång under 2022.

 ??  ?? NEVS. Fabriken är fortfarand­e tom i Trollhätta­n.
NEVS. Fabriken är fortfarand­e tom i Trollhätta­n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden