Mitt i Enköping

En sista chans att lä­ra sig dan­sa hip­hop

- Dance · Arts

På mån­dag är det terminssta­rt för En­kö­pings ele­ver. Men för de som mis­sat kom­mu­nens som­mar­lovs­sats­ning Som­mar­lov 2020 har fort­fa­ran­de en chans att del­ta. Ko­re­o­gra­fen och dan­sa­ren Ni­ki Tsap­pos hål­ler mel­lan den 11-18 augusti di­gi­ta­la works­hops i hip­hop-dans. Al­la kan del­ta oav­sett ti­di­ga­re er­fa­ren­he­ter av dans. Länk till dansworks­ho­pen finns i Upp­le­vel­se­för­valt­ning­ens so­ci­a­la me­di­er.

 ?? FO­TO: PRESSBILD ?? RÄTT RAD. En­kö­pings­bo pric­ka­de in mil­jon­vinst på Vi­king­lot­to.
FO­TO: PRESSBILD RÄTT RAD. En­kö­pings­bo pric­ka­de in mil­jon­vinst på Vi­king­lot­to.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden