Mitt i Enköping

Skic­ka en in­sän­da­re · Så här gör du!

- Sms Stockholm

Mejl: in­san­da­re.en­ko­ping@di­rekt­press.se · Brev: In­sän­da­re EnköpingDi­rekt, Box 5290, 102 46 Stock­holm · & bil­der: 073–012 08 30

● Tänk på! Ju kor­ta­re du skri­ver desto stör­re chans att kom­ma med i tid­ning­en. Re­dak­tio­nen re­ser­ve­rar sig rät­ten att kor­ta och gö­ra lät­ta­re änd­ring­ar i in­skic­ka­de tex­ter. Du får va­ra ano­nym om du vill. In­skic­ka­de in­sän­da­re kan kom­ma att pub­li­ce­ras på StockholmD­irekt.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden