Mitt i Enköping

VÅRT ENKÖPING:

Ett nytt in­slag i na­tu­ren

-
 ?? FO­TO: FRED­RIK GUSTAFS­SON ?? MASK. Det har de se­nas­te må­na­der­na dykt upp en ny art i den En­kö­pings­ka skräp­fau­nan – an­sikts­mask som den slar­vigt he­ter i folk­mun. An­sikts­skydd som är en mer kor­rekt be­näm­ning, ses of­ta i när­he­ten av tät­be­fol­ka­de om­rå­den, såsom torg och tåg­sta­tio­ner.
FO­TO: FRED­RIK GUSTAFS­SON MASK. Det har de se­nas­te må­na­der­na dykt upp en ny art i den En­kö­pings­ka skräp­fau­nan – an­sikts­mask som den slar­vigt he­ter i folk­mun. An­sikts­skydd som är en mer kor­rekt be­näm­ning, ses of­ta i när­he­ten av tät­be­fol­ka­de om­rå­den, såsom torg och tåg­sta­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden