Mitt i Enköping

De har kom­mit in:

-

● ESK:s ny­för­värv in­för sä­song­en: Gustav Lind­berg, Jesper Bär­gård, Jo­han Eek, Eli­as Lind­skog, Jesper Ce­der­berg, Karl Sand (an­fall), Wil­mer Lind­blad, Adam Rachi­di (bac­kar), Ben­ja­min Jo­hans­son (mål­vakt). Kent Olofs­son (ass. trä­na­re)

 ?? FO­TO: KENT LUN­DQVIST ?? COACHAR. Pa­trik Fa­gerlund hu­vud­trä­na­re för ESK hoc­key.
FO­TO: KENT LUN­DQVIST COACHAR. Pa­trik Fa­gerlund hu­vud­trä­na­re för ESK hoc­key.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden