Mitt i Enköping

Öp­pet hus

- Business

Den 5 sep­tem­ber pre­miär­öpp­nar Birk Wes­terlund gym­met ”Wes­terlunds frisk­vård”. Da­gen ef­ter, den 6 sep­tem­ber, kom­mer han att bju­da in till öp­pet hus där al­la som vill får prov­trä­na på an­lägg­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden