Mitt i Enköping

Quiz. Vad kan du om trak­tens många kyr­kor?

-
 ??  ?? KYRKOMÅLAR­E Vill­ber­ga kyr­ka är från 1200-ta­let. In­te­ri­ört har man lyc­kats re­stau­re­ra gam­la mål­ning­ar­na av en okänd konst­när från mit­ten av 1400-ta­let, som va­rit över­må­la­de av en myc­ket väl­känd kyrkomålar­e. Vem då?
● 1. Al­ber­tus Pictor.
● X. Le­o­nar­do Da Vin­ci
● 2. Pe­ter Må­la­re
KYRKOMÅLAR­E Vill­ber­ga kyr­ka är från 1200-ta­let. In­te­ri­ört har man lyc­kats re­stau­re­ra gam­la mål­ning­ar­na av en okänd konst­när från mit­ten av 1400-ta­let, som va­rit över­må­la­de av en myc­ket väl­känd kyrkomålar­e. Vem då? ● 1. Al­ber­tus Pictor. ● X. Le­o­nar­do Da Vin­ci ● 2. Pe­ter Må­la­re
 ??  ?? ETT NYTTIGARE AL­TER­NA­TIV
In­till den här kyr­kan lig­ger det som i folk­mun kal­lats ”Ko­kos­bolls­ron­del­len”. Idag säljs här istäl­let jord­gub­bar och grön­sa­ker. Vil­ken kyr­ka sö­ker vi?
● 1. Fjärd­hund­ra kyr­ka
● X. Lits­le­na kyr­ka
● 2. Vall­by kyr­ka
ETT NYTTIGARE AL­TER­NA­TIV In­till den här kyr­kan lig­ger det som i folk­mun kal­lats ”Ko­kos­bolls­ron­del­len”. Idag säljs här istäl­let jord­gub­bar och grön­sa­ker. Vil­ken kyr­ka sö­ker vi? ● 1. Fjärd­hund­ra kyr­ka ● X. Lits­le­na kyr­ka ● 2. Vall­by kyr­ka
 ??  ?? BOSTADSNÄR­A
Mitt i ett bo­stads­om­rå­de och med en för­sko­la som gran­ne. Ja, vad he­ter kyr­kan?
● 1. Väs­ter­leds­kyr­kan
● X. S:t Lars kyr­ka
● 2. S:t Olofs ka­pell
BOSTADSNÄR­A Mitt i ett bo­stads­om­rå­de och med en för­sko­la som gran­ne. Ja, vad he­ter kyr­kan? ● 1. Väs­ter­leds­kyr­kan ● X. S:t Lars kyr­ka ● 2. S:t Olofs ka­pell
 ??  ?? VÄS­TER­LEDS­KYR­KAN
Till vil­ket kyr­ko­sam­fund till­hör Väs­ter­leds­kyr­kans för­sam­ling?
● 1. Evan­ge­lis­ka fri­kyr­kan
● X. Equme­ni­a­kyr­kan
● 2. Svens­ka al­li­ans­mis­sio­nen
VÄS­TER­LEDS­KYR­KAN Till vil­ket kyr­ko­sam­fund till­hör Väs­ter­leds­kyr­kans för­sam­ling? ● 1. Evan­ge­lis­ka fri­kyr­kan ● X. Equme­ni­a­kyr­kan ● 2. Svens­ka al­li­ans­mis­sio­nen
 ??  ?? MARIADÖTTR­ARNA
In­till Vall­by kyr­ka lig­ger Ma­ri­a­går­den som är hem åt Ma­rai­a­dött­rar­na. Vil­ken färg är det på sys­ter­ska­pets ka­rak­tä­ris­tis­ka dräkt?
● 1. Vit
● X. Li­la
● 2. Blå
MARIADÖTTR­ARNA In­till Vall­by kyr­ka lig­ger Ma­ri­a­går­den som är hem åt Ma­rai­a­dött­rar­na. Vil­ken färg är det på sys­ter­ska­pets ka­rak­tä­ris­tis­ka dräkt? ● 1. Vit ● X. Li­la ● 2. Blå
 ??  ?? EN PLATS MED ANOR
På sam­ma plats där Breds kyr­ka står, låg ti­di­ga­re en me­del­tids­kyr­ka. Vil­ket år­hund­ran­de bygg­des den nu­va­ran­de kyr­kan?
● 1. 1500-ta­let
● X. 1700-ta­let
● 2. 1800-ta­let
EN PLATS MED ANOR På sam­ma plats där Breds kyr­ka står, låg ti­di­ga­re en me­del­tids­kyr­ka. Vil­ket år­hund­ran­de bygg­des den nu­va­ran­de kyr­kan? ● 1. 1500-ta­let ● X. 1700-ta­let ● 2. 1800-ta­let
 ??  ?? SPARRSÄTRA KYR­KA
Sparrsätra kyr­ka är en sten­kyr­ka byggd i bör­jan av 1300-ta­let. In­till kyr­kan står ...?
● 1. Kom­mu­nens älds­ta ek
● X. En klock­sta­pel i trä
● 2. Ett ut­om­hus-al­ta­re
SPARRSÄTRA KYR­KA Sparrsätra kyr­ka är en sten­kyr­ka byggd i bör­jan av 1300-ta­let. In­till kyr­kan står ...? ● 1. Kom­mu­nens älds­ta ek ● X. En klock­sta­pel i trä ● 2. Ett ut­om­hus-al­ta­re
 ??  ?? VAD HE­TER BYN?
Den här kyr­kan lig­ger i en av kom­mu­nens ut­kan­ter som bland an­nat har en egen brand­sta­tion. Vad he­ter sam­häl­let?
● 1. Grill­by
● X. Örsunds­bro
● 2. Veck­holm
VAD HE­TER BYN? Den här kyr­kan lig­ger i en av kom­mu­nens ut­kan­ter som bland an­nat har en egen brand­sta­tion. Vad he­ter sam­häl­let? ● 1. Grill­by ● X. Örsunds­bro ● 2. Veck­holm
 ??  ?? LIG­GER IN­TE BA­RA I ENKÖPING
Sitt namn till trots är Lill­kyr­ka en nor­mal­stor kyr­ka. Vil­ken av föl­jan­de kom­mu­ner har ock­så ett sam­häl­le som he­ter Lill­kyr­ka.
● 1. Öre­bro
● X. Troll­hät­tan
● 2. Ma­ri­estad
LIG­GER IN­TE BA­RA I ENKÖPING Sitt namn till trots är Lill­kyr­ka en nor­mal­stor kyr­ka. Vil­ken av föl­jan­de kom­mu­ner har ock­så ett sam­häl­le som he­ter Lill­kyr­ka. ● 1. Öre­bro ● X. Troll­hät­tan ● 2. Ma­ri­estad
 ??  ?? LOC­KAR MIDSOMMARF­IRARE
I när­he­ten av den här kyr­kan lig­ger Kaplans­går­den. Byn bju­der ock­så år­li­gen på ett välbesökt mid­som­mar­fi­ran­de. Vad he­ter kyr­kan?
● 1. Här­ne­vi kyr­ka
● X. Vall­by kyr­ka
● 2. Här­ker­ga kyr­ka
LOC­KAR MIDSOMMARF­IRARE I när­he­ten av den här kyr­kan lig­ger Kaplans­går­den. Byn bju­der ock­så år­li­gen på ett välbesökt mid­som­mar­fi­ran­de. Vad he­ter kyr­kan? ● 1. Här­ne­vi kyr­ka ● X. Vall­by kyr­ka ● 2. Här­ker­ga kyr­ka

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden