Mitt i Enköping

VEC­KANS ROS:

- Tack­sam lån­ta­ga­re Emmett Till

Till Hå­bo Bib­li­o­tek.

För smi­dig lån­tag­ning, trev­lig per­so­nal och brett sor­ti­ment av böc­ker!

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden