Mitt i Enköping

Så fun­kar det flyt­tar fram fö­re­ställ­ning

-

Ko­mi­ker­du­on An­ders och Måns hann ba­ra spe­la en bråk­del av de fö­re­ställ­ning­ar som var in­bo­ka­de runt om i lan­det un­der vå­ren och som­ma­ren, på grund av pan­de­min.

Tan­ken var att höst­tur­nén av du­ons fö­re­ställ­ning Så fun­kar det – The show skul­le ha spe­lats den 24 sep­tem­ber på Jo­ar Blå i En­kö­ping. Så kom­mer det in­te att bli. He­la tur­népla­nen har flyt­tas till i vår. Det nya da­tu­met för fö­re­ställ­ning­en i En­kö­ping satt till den 26/3. Köp­ta bil­jet­ter gäl­ler.

– Vi fick ett så fint mot­ta­gan­de i vå­ras och vi är så gla­da och stol­ta över vår fö­re­ställ­ning. Vi får hål­la tum­mar­na att det ljus­nar ef­ter ny­år, sä­ger Måns Nils­son, i ett press­med­de­lan­de.

 ?? FOTO: NILS BERGENDAL ?? HUMORDUO. An­ders och Måns flyt­tar fram da­tum för En­kö­pings­fö­re­ställ­ning.
FOTO: NILS BERGENDAL HUMORDUO. An­ders och Måns flyt­tar fram da­tum för En­kö­pings­fö­re­ställ­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden