Mitt i Enköping

Barn från byg­den

- Animals · Parenting · Wildlife · Family

De fles­ta av da­gens 28 barn som går på för­sko­lan kom­mer från om­rå­det även om upp­tag­nings­om­rå­det ut­ö­kats nå­got se­dan star­ten. Upp­nä­sans förs­ta för­sko­le­chef het­te Vi­vi Rosén. Och hon har va­rit för­sko­lan tro­gen. Fram till i vå­ras, när co­ro­na­pan­de­min bröt ut, hop­pa­de hon titt som tätt in som vi­ka­rie.

Vad kän­ne­teck­nar Upp­nä­san?

– Djur och na­tur. Vi har till­gång och nä­ra till myc­ket na­tur att va­ra i.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden