Mitt i Enköping

VEC­KANS ROS

-

Jag vill ge en ros till Bålsta hem­tjänst som gjor­de min pap­pa An­ders Bo­st­röms sista tid så fin. Ett ex­tra stort tack till Fan­ny, Jo­han­na och Se­raq. Ni tre har be­tytt jät­te myc­ket för mig och min pap­pa. Tack även till den fan­tas­tis­ka hem­sjuk­vår­den, Ce­ci­lia.

Många ro­sor är ni vär­da och lyc­ka till i fram­ti­den

Ing­er Sand­ström

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden