Mitt i Enköping

Re­ge­rings­be­slut

- Business

Se­dan ti­di­ga­re finns möj­lig­het till di­stans­un­der­vis­ning i lan­dets gym­na­sie­sko­lor. Från och med mån­dags finns nu sam­ma möj­lig­het för hög­sta­di­e­sko­lor, om det be­hövs för att mot­ver­ka träng­sel i sko­lan och kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden