Mitt i Enköping

Ut­a­ge­ran­de be­te­en­de

- Family · Parenting · Babies · Kids

Barn be­ter sig ut­a­ge­ran­de när de på ett be­stå­en­de sätt be­ter sig trot­sigt el­ler ag­gres­sivt och ex­em­pel­vis slåss, lju­ger och stjäl. Hos yng­re barn le­der ut­a­ge­ran­de be­te­en­de till kon­flik­ter med för­äld­rar, för­sko­le­pe­da­go­ger och kam­ra­ter. På läng­re sikt är ris­ken ock­så hög­re för bland an­nat kri­mi­na­li­tet och miss­bruk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden