Mitt i Enköping

Män stal skan­ner, glöm­de mo­bil

- Crime

Den 7 januari stal Två män en va­ruscan­nings­ap­pa­rat från en elekt­ro­nik­bu­tik i Rom­ber­ga. Va­ruscan­nings­ap­pa­ra­ten fun­ge­rar ba­ra i bu­ti­ken så den bor­de in­te va­ra sär­skilt stöld­be­gär­lig, men den upp­ges lik­na en mo­bil­te­le­fon och möj­li­gen kan det ha med det in­träf­fa­de att gö­ra.

Vid stöl­den glöm­de sam­ti­digt en av män­nen sin eg­na mo­bil­te­le­fon i bu­ti­ken. Den stul­na ap­pa­ra­ten ha­de ett visst vär­de. Då po­li­sen ha­de go­da upp­gif­ter om vem som kun­de ha ge­nom­fört stöl­den ge­nom­för­des en hus­rann­sa­kan och ap­pa­ra­ten åter­fanns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden