Mitt i Enköping

Man kon­fron­te­ra­de in­brotts­tju­var

-

Kloc­kan 03.50 på tors­dags­mor­go­nen den 14 januari hör­de en bo­en­de på Bergs­ga­tan i En­kö­ping ljud från käl­lar­vå­ning­en. Han be­stäm­de sig för att gå ner och se ef­ter.

Väl där fann han för ho­nom tre okän­da män, en kortvux­en och två välvux­na, som ha­de bru­tit sig in i två käl­lar­för­råd.

När gär­nings­män­nen blev varse att de bli­vit upp­täck­ta flyd­de de från plat­sen. Men vitt­net lyc­ka­des dess­förin­nan sli­ta av en av gär­nings­män­nens rå­nar­lu­va. Po­li­sen hop­pas nu kun­na säk­ra DNA från lu­van.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden