Mitt i Enköping

Pris­värt eko­lo­giskt för en hund­ring

Be­hö­ver in­te kos­ta mer – bli med­ve­ten du med

- Alcoholic Drinks · Wine · South Africa · Alacant · Spain

Den eko­lo­gis­ka tren­den väx­er sig star­ka­re för var­je år i Sys­tem­bo­la­gets ut­bud, vil­ket är myc­ket po­si­tivt.

Vi vill gär­na för­stär­ka den­na trend med vå­ra val av vi­ner. Trots en tom­ma­re börs så är det än­då möj­ligt att pif­fa upp januari ut­an att det ska kos­ta skjor­tan. Det går även att gö­ra bra val ut­i­från Sys­tem­bo­la­gets ut­bud.

Vi har valt eko­lo­gis­ka vi­ner som kos­tar runt en hund­ra­lapp!

Cas­tel­ma­re Pro­sec­co Rosé Ex­tra Dry eko­lo­gisk, nr 70385, pris 79 kr

Ro­sa pro­sec­co gör premiär! Här får vi ett char­migt glas fyllt med smult­ron, hal­lon, tran­bär och mju­ka bubb­lor. Fun­ge­rar li­ka bra som för­drink som till di­na snit­tar.

Org de Rac Char­don­nay 2019 eko­lo­gisk, nr 2930, pris 99 kr

Väl­gjort vin från Syd­af­ri­ka på en av de mest äls­ka­de druvsor­ter­na i värl­den, char­don­nay. Lätt ek­fatston med char­me­ran­de frisk­het som pas­sar ut­märkt till ja­nu­a­ris maträt­ter. Kos­tar mind­re än det sma­kar!

Pa­laz­zo Mio Gril­lo 2019 eko­lo­gisk, nr 6384, pris 64 kr

Flör­tig och lätt­sam frukt­bomb från so­li­ga Si­ci­li­en fylld med gu­la plom­mon, nek­ta­rin och pig­ga sy­ror. Mat­cha med en ba­gel på färskost och lax el­ler bru­schet­tan med moz­za­rel­la och pesto. Kol­la pri­set!

Boca­neg­ra Mo­nast­rell 2019 eko­lo­gisk, nr 2798, pris 85 kr

Char­mig bär­bomb från so­li­ga Ali­can­te i söd­ra Spa­ni­en. Dru­van mo­nast­rell bju­der på björn­bär, körs­bär, vild­hal­lon och lak­rits. Ett eko­lo­giskt fynd till mat.

Ala­mos Mal­bec 2019 eko­lo­gisk, nr 6670, pris 99 kr

Ar­gen­ti­nas stolt­het är mal­bec som är lan­dets na­tio­naldru­va. Ala­mos är ett väl­gjort vin med plom­mon, jord­gub­bar och hal­lon i aro­mer­na. Per­fekt till kött­bi­ten el­ler gry­tan.

Bag­or­di 2019 eko­lo­gisk, nr 2155, pris 89 kr

Mo­dern Rio­ja som är ren och frisk. Bag­or­di in­ne­hål­ler någ­ra pro­cent gra­ci­a­no men mesta­dels tempra­nil­lo. Saf­tig och till­gäng­lig i sti­len, med bra längd, pigg sy­ra och mas­sor med mör­ka bär och lak­rits.

 ?? FOTO: MOSTP­HO­TOS ?? EKOLÖFTE? Har du av­lagt ett ny­års­löf­te om att över­gå till ett mer eko­lo­giskt tänk som ett del av ditt bi­drag att räd­da värl­den? Här är vin­tips för det.
FOTO: MOSTP­HO­TOS EKOLÖFTE? Har du av­lagt ett ny­års­löf­te om att över­gå till ett mer eko­lo­giskt tänk som ett del av ditt bi­drag att räd­da värl­den? Här är vin­tips för det.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden