Mitt i Enköping

Ja­happ. In­brott i post­fac­ken på Rom­bergs­ga­tan 15 igår. Tyd­li­gen får man in­te ens ha räk­ning­ar­na ifred läng­re.

-

Med­lem i Fa­ce­book­grup­pen ”Vi i En­kö­ping”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden