Mitt i Enköping

He­li­kop­terin­sats mot luft­pi­stol­man

- Crime · Incidents

Strax in­nan kloc­kan 15 på sön­dags­ef­ter­mid­da­gen, den 24 ja­nu­a­ri, lar­ma­des po­li­sen om vad som ver­ka­de va­ra en pi­stol­be­väp­nad man.

En man i 45-års­ål­dern gick om­kring i ett trapp­hus i Rom­ber­ga med ett pi­stol­lik­nan­de fö­re­mål. Man­nen spray­a­de även någon­ting mot en lä­gen­het.

Fle­ra po­lis­pa­trul­ler med stöd av he­li­kop­ter sat­tes in och man­nen greps. Det pi­stol­lik­nan­de fö­re­må­let vi­sa­de sig va­ra en soft-air­gun.

Man­nen fick ge­nom­gå en kropps­be­sikt­ning för att kon­trol­le­ra om han var drog­på­ver­kad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden