Mitt i Enköping

Smyc­kes­tjuv låt­sa­des va­ra skö­ters­ka

- Crime

Nå­gon gång mel­lan kloc­kan 15.15 och 15.25, på sön­dags­ef­ter­mid­da­gen den 17 ja­nu­a­ri, knac­ka­de en man i 25- till 30-års­ål­dern på hos en äld­re äld­re dam på Sand­ga­tan. Han ut­gav sig för att va­ra sjuk­skö­ters­ka och tit­ta­de på den 95-åri­ga da­mens ax­el. Där­ef­ter läm­na­de man­nen lä­gen­he­ten.

Då upp­täck­te kvin­nan att ”sjuk­skö­ters­kan” ha­de ta­git med sig hen­nes plån­bok, in­ne­hål­lan­de en mind­re mängd kon­tan­ter, samt ett an­tal smyc­ken. Po­li­sen ru­bri­ce­rar hän­del­sen som grov stöld och man är nu an­ge­lä­gen om att få in vitt­nesupp­gif­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden