Mitt i Enköping

Mag­nus Fli­es­berg

- Stockholm

Mag­nus Fli­es­berg, född 1973 i Sol­l­ef­teå, bor i Hålls­ta ut­an­för Eskilstu­na. Han har ti­di­ga­re bland an­nat ställt ut si­na verk på tun­nel­ba­nesta­tio­nen Slus­sen i Stock­holm. En­ligt upp­gift tän­ker Mag­nus Fli­es­berg myc­ket, pra­tar lång­samt, har skägg, hu­mor och är snäll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden