Mitt i Enköping

Krys­sa rätt och vinn Triss­lot­ter!

-

Var­je vec­ka har du chans att vin­na två Triss­lot­ter ge­nom att skic­ka in de ord som kom­mer fram i korsor­dets färg­mar­ke­ra­de ru­tor.

Täv­la om ut­lott­ning­en ge­nom att skic­ka in kod­ord, ditt namn

och din adress till e-post­a­dres­sen kors­ord@mit­ti.se – el­ler skriv på ett vy­kort och pos­ta till adres­sen ”Kors­ord, Lo­kal­tid­ning­en Mitt i, Box 47 309, 100 74 Stock­holm”.

Se­nast nu på tors­dag kloc­kan 14.00 vill vi ha din lös­ning.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden