Mitt i Enköping

Ul­ri­ka K Jans­son

- Entertainment · Movies · Enkoping

Ål­der: 41

Bor: Öre­bro

Fa­milj: Man och två barn

Yr­ke: Kom­mun­di­rek­tör på En­kö­pings kom­mun

In­tres­sen: Jag har ett stort film­in­tres­se. Tyc­ker om att se fil­mer i al­la gen­rer. Har även sjung­it i en pop­kör ock­så. Det tyc­ker jag är ro­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden