Mitt i Enköping

Det in­ne­hål­ler nya ba­det:

- Upp­le­vel­se­del

med re­lax­av­del­ning, hopp­bas­säng med klät­ter­vägg, café, gym, 25-me­ters­bas­säng med åt­ta sim­ba­nor, Re­hab­bas­säng, un­der­vis­nings­bas­säng, rutsch­ka­na, bub­bel­la­gun och grot­ta och cir­ka 350 par­ke­rings­plat­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden