Mitt i Enköping

Mord­miss­tänkt 16-årig kvar i häk­tet

- Crime

Den flic­ka som i ja­nu­a­ri blev miss­tänkt för mord­för­sök i en bo­stad i kom­mu­nens nor­ra de­lar sit­ter fort­fa­ran­de häk­tad. En vux­en man blev den 16/1 kniv­sku­ren och förd till sjuk­hus med am­bu­lans ef­ter ett bo­stads­bråk.

Man­nen och flic­kan kän­ner varand­ra väl. Hon häk­ta­des på san­no­li­ka skäl (den hög­re miss­tan­ke­gra­den) för brot­tet. Hon ne­kar till an­kla­gel­ser­na.

 ?? FO­TO: PO­LI­SEN ?? STÖLDGODS. Bland det som hit­tats hos man­nen som miss­tänks för hä­le­ri finns en guld­ring och sil­ver­ske­dar. Till­hör nå­got dig? Ring 114 14.
FO­TO: PO­LI­SEN STÖLDGODS. Bland det som hit­tats hos man­nen som miss­tänks för hä­le­ri finns en guld­ring och sil­ver­ske­dar. Till­hör nå­got dig? Ring 114 14.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden