Mitt i Enköping

VÅRT EN­KÖ­PING: Wow-bild

-
 ?? FO­TO: AN­NE FORSLUND ?? FOTOPROMEN­AD. Mitt i-lä­sa­ren An­ne Forslund tog den här bil­den när so­len käm­pa­de för att för­sö­ka hål­la sig va­ken.
FO­TO: AN­NE FORSLUND FOTOPROMEN­AD. Mitt i-lä­sa­ren An­ne Forslund tog den här bil­den när so­len käm­pa­de för att för­sö­ka hål­la sig va­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden