Mitt i Enköping

VÅRT EN­KÖ­PING: Tup­pigt!

Fa­sa­ner­na kom­mer var­je mor­gon och äter sig mät­ta på sol­ros­frön, där­ef­ter stäl­ler sig tup­pen ma­je­stä­tiskt på högs­ta ste­nen, me­dan fru­ar­na göm­mer sig i buska­get.

-
 ?? FO­TO: AR­NE E DUE ?? PÅ BE­SÖK.
Den här fa­santup­pen med föl­je be­sö­ker Mitt i-lä­sa­ren Ar­ne E Due var­je mor­gon.
FO­TO: AR­NE E DUE PÅ BE­SÖK. Den här fa­santup­pen med föl­je be­sö­ker Mitt i-lä­sa­ren Ar­ne E Due var­je mor­gon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden