Mitt i Enköping

Kör­de ner sta­ket och in i häst­ha­ge, smet där­i­från

- VILLBERGA Lör­dag Cars

MÄSTERGATA­N Mån­dag kl 15.00

Dro­gratt­fyl­le­ri mm. En man i 35-års­ål­dern blev mis­s­tänkt för dro­gratt­fyl­le­ri och olov­lig kör­ning – han sak­na­de kör­kort – då bi­len han kör­de stop­pa­des un­der mån­da­gens ef­ter­mid­dag.

E18 EKOLSUND Mån­dag 20.30

Dro­gratt­fyl­le­ri. En öst­gö­te i 35-års­ål­dern fick läm­na ifrån sig kör­kort och bil­nyc­kel se­dan han vid po­lis­kon­troll i Ekolsund vi­sat tec­ken på drog­miss­bruk. Han blev mis­s­tänkt för dro­gratt­fyl­le­ri, ringa nar­ko­ti­kabrott eget bruk samt dro­gin­ne­hav.

Tra­fi­ko­lyc­ka. När en per­son kom hem och såg sin häst­ha­ge fanns tyd­li­ga spår av att nå­gon in­te kla­rat han­te­ra sin bil. En fo­der­tun­na, stol­par och sta­ket var sön­der­kört. Spår vi­sa­de att bi­len va­rit in­ne i ha­gen och vänt. Bil­de­lar fanns ock­så kvar i ha­gen – liksom häs­tar­na, trots att sta­ke­tet var tra­sigt stod de kvar och tyck­tes in­te ha ska­dats på nå­got vis.

 ??  ?? VÄSTERLEDE­N Fre­dag 10.30
Stöld. En ka­ta­ly­sa­tor stals från en Re­nault som stod par­ke­rad på Västerlede­n.
VÄSTERLEDE­N Fre­dag 10.30 Stöld. En ka­ta­ly­sa­tor stals från en Re­nault som stod par­ke­rad på Västerlede­n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden