Mitt i Enköping

Det­ta har hänt

-

● Den 20 ja­nu­a­ri 2021 tog vård- och om­sorgs­nämn­den be­slut om att ge för­valt­ning­en i upp­drag att sä­ga upp Åsun­da­går­dens hy­res­kon­trakt i sam­råd med be­rör­da för­valt­ning­ar. Verk­sam­he­ten ska av­veklas.

● När och hur det ska ske är än­nu oklart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden