Mitt i Enköping

Prin­sesstår­ta

- KÄL­LOR: DA­GENS NY­HE­TER, NATIONALEN­CYKLOPEDIN, SVE­RI­GES BA­GA­RE OCH KONDITORER

● Svens­kar­na äter runt en halv mil­jon prin­sesstår­tor om året.

● 70 pro­cent av bak­ver­ken som säljs i svens­ka kon­di­to­ri­er är prin­sess­ba­kel­ser el­ler prin­sesstår­tor.

● Het­te först Grön Tår­ta med bytt till Prin­sesstår­ta då prin­ses­sor­na Mar­ga­ret­ha, Märt­ha och Astrid, dött­rar till prins Carl och prin­ses­san Inge­borg, var för­tjus­ta i den.

● Un­der Prin­sesstår­tans

vec­ka i sep­tem­ber var­je år går 10 kro­nor av var­je köpt prin­sesstår­ta till Victo­ri­a­fon­den som ger stöd till kro­niskt sju­ka och funk­tions­hind­ra­de barn och ung­do­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden